Genderové rozdíly v participaci na sociálních sítích

Výzkum Lenky Vochocové, Václava Štětky a Jaromíra Mazáka ze skupiny PolCoRe na téma genderových rozdílů v online politické participaci byl citován v České pozici, příloze Lidových novin z 13. června 2015. Článek Přemysla Houdy Facebook – křivé zrcadlo se obecně věnuje otázkám participace a prezentace na sociálních sítích.

Celý článek si můžete přečíst v pdf: Facebook – křivé zrcadlo (1)Facebook – křivé zrcadlo (2).