Kulatý stůl k novelizaci zákonů o ČT a ČRo

NovelizaceDne 22. ledna 2016 se v Syndikátu novinářů konal kulatý stůl k připravovaným novelizacím zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Jednání, jehož úkolem bylo zajistit nezávislost České televize a Českého rozhlasu a zabránit oslabování jejich role, se zúčastnil i člen skupiny PolCoRe Václav Štětka. (odkaz)

PolCoRe 2016

Skupina PolCoRe přechází od 1. ledna 2016 pod Institut sociologických studií FSV UK. Důvody tohoto přechodu jsou podrobněji popsány na stránkách Za etické publikace (link).

Digital News Report 2016

reuters_instituteSkupina PolCoRe se bude v příštím roce podílet na organizaci sběru dat za Českou republiku pro mezinárodní projekt Digital News Report 2016 vedený Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Do studie bude zahrnuto 26 zemí a dotazníky zodpoví 50 000 lidí. Tento výzkumný projekt funguje od roku 2012 a jeho úkolem je systematicky mapovat vzorce užívání digitálních zpravodajských médií obyvateli vybraných zemí z celého světa. Česká republika byla do vzorku poprvé zařazena v roce 2015. Výzkum tohoto mezinárodního rozsahu nabízí jedinečnou možnost srovnání významu a role digitálních zpravodajských médií v ČR v mezinárodním měřítku.

Reuters Institute for the Study of Journalism: link

Digital News Report: link