Archiv pro štítek: publication

Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích

V aktuálním čísle odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (odkaz) vyšel článek Lenky Vochocové, Jaromíra Mazáka a Václava Štětky Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích (pdf) o přítomnosti a aktivitě žen v politických diskusích na Facebooku v kontextu národních parlamentních voleb v roce 2013 a voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.

Walking the Party Line? The Determinants of Facebook’s Adoption and Use by Czech Parliamentarians

V prosinci vyšel článek Aleny Mackové a Václava Štětky Walking the Party Line? The Determinants of Facebook’s Adoption and Use by Czech Parliamentarians v odborném časopise Medijske studie. Tématem článku je adopce sociální sítě Facebook jako nástroje politické komunikace, a to jak politickými stranami, tak i jednotlivými politiky.

Celý článek je volně dostupný zde: link

Nation Branding, Public Relations and Soft Power

Pawel Surowiec (member of PolCoRe) has recently published a book Nation Branding, Public Relations and Soft Power: Corporatising Poland in Routledge (link). It provides an empirically grounded analysis of changes in the way in which various actors seek to manage Poland’s national image in world opinion. It explores how and why changes in political economy have shaped these actors and their use of soft power in a way that is influenced by public relations, corporate communication, and marketing practices.

The Rise of Oligarchs as Media Owners

Media and PoliticsV prestižním vydavatelství Oxford University Press vyšla kniha Media and Politics in New Democracies: Europe in a Comparative Perspective (link) o vztahu mezi médii a politikou v nových demokratických společnostech v Evropě i jinde ve světě. Autorem kapitoly The Rise of Oligarchs as Media Owners je Václav Štětka ze skupiny PolCoRe.

Online Deliberation Between the Weak and Strong Public Sphere

PolCoRe member Jernej Amon Prodnik has recently published the article Online Deliberation Between the Weak and Strong Public Sphere in the JeDEM (eJournal of eDemocracy and Open Government) co-authored with Tanja Oblak Črnič. The paper challenges the theoretical assumptions of deliberative communication in online contexts of two empirical case studies in the Slovenian Web sphere.

The full article is available here for free: link

3C: Commodifying Communication in Capitalism

Marx in the Age of Digital CapitalismJernej Amon Prodnik, a member of PolCoRe group, has recently published the chapter 3C: Commodifying Communication in Capitalism in the book Marx in the Age of Digital Capitalism edited by Christian Fuchs and Vincent Mosco. In the chapter, Jernej Prodnik analyses the commodity-form and commodification from a theoretical, conceptual and historical point of view while emphasizing the main consequences of the global universalisation of the commodity-form for society and social relations.

See the link for more information about the edited volume.

Good Girls Don’t Comment on Politics

ICSPrávě vyšel článek Good girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic v časopisu Information, Communication & Society. Členové skupiny PolCoRe Lenka Vochocová, Václav Štětka a Jaromír Mazák v něm zkoumají genderové aspekty politické participace na sociálních sítí.

Předtisková verze článku je dostupná zde: PDF

Článek ve finální podobě najdete zde: link

Securing the communication of journalists with their sources as a form of source protection

Toerija in praksaA new article by a member of PolCoRe Jernej Amon Prodnik, which was coauthored together with Marko Milosavljevič and Lenart J. Kučić, was recently published in Teorija in praksa (vol. 52, no. 4, pp.: 612-630) under the title “Securing the communication of journalists with their sources as a form of source protection – editorial policy of Slovenian media regarding communication and technology”. The article is open access and it is available via the following link: http://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/milosavljevic-amon-prodnik-idr.pdf