Konference New Media Histories

Nowe media

 

 

 

 

Náš člen Jaroslav Švelch se účastnil konference New Media Histories v polské Lodži s příspěvkem analyzujícím diskurzy o mikropočítačích a počítačových hrách v socialistickém Československu. Na konferenci vystoupila mimo jiné i přední historička médií Melanie Swalwell z Flinders University, která za počátek digitální „kultury participace“ považuje právě kulturu počítačového hobby v 70. a 80. letech 20. století.

odkaz na oficiální web konference