Výsledky Media Pluralism Monitor 2015

mpm2015Centrum pro mediální pluralitu a mediální svobodu (CMPF) při European University Institute ve Florencii zveřejnilo výzkumnou zprávu Media Pluralism Monitor 2015, která shrnuje výsledky mapování rizik pro mediální pluralitu v 19 členských zemích EU včetně České republiky.

Výzkumná zpráva vyhodnocuje existující i potenciální rizika pro mediální pluralitu ve čtyřech základních doménách. Z hlediska základní ochrany plurality (ochrana svobody projevu, nezávislost regulačních orgánů, právo na informace a standardy novinářské profese) vykazují všechny zkoumané země s výjimkou Rumunska nízkou hladinu rizika. Co se týče tržní plurality (transparentnost a koncentrace mediálního vlastnictví), pět evropských zemí čelí vysokému riziku (Lucembursko, Finsko, Polsko, Španělsko a Litva), Česká republika patří mezi devět zemí se středním stupněm rizika, přičemž největší riziko zde představuje vysoká koncentrace kříženého vlastnictví médií. V otázce politické nezávislosti médií většina zkoumaných zemí včetně České republiky vykazuje střední riziko, problematickými oblastmi jsou zejména státní reklama v médiích a politizace kontroly zpravodajských médií. Poslední doména – sociální inkluze – zkoumá přístup různých sociálních skupin do médií; většina zemí je vystavena střednímu riziku, mimo jiné z důvodu nízké institucionální podpory mediální gramotnosti.

Kompletní výsledky jsou dostupné online: http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/

PDF zde: MPM2015 Final Report

Mapování mediální plurality a jejích rizik bude probíhat i v letošním roce, kdy se projekt Media Pluralism Monitor rozšíří na 28 členských států Evropské unie a dva kandidátské státy (Černou horu a Turecko). Sběr dat zajišťují lokální výzkumné týmy, výsledky jsou dále evaluovány skupinou místních expertů. V ČR provádí sběr dat skupina PolCoRe při Institutu sociologických studií FSV UK.

Pro více informací kontaktujte Václava Štětku.

Kulatý stůl k novelizaci zákonů o ČT a ČRo

NovelizaceDne 22. ledna 2016 se v Syndikátu novinářů konal kulatý stůl k připravovaným novelizacím zákonů o České televizi a Českém rozhlase. Jednání, jehož úkolem bylo zajistit nezávislost České televize a Českého rozhlasu a zabránit oslabování jejich role, se zúčastnil i člen skupiny PolCoRe Václav Štětka. (odkaz)

PolCoRe 2016

Skupina PolCoRe přechází od 1. ledna 2016 pod Institut sociologických studií FSV UK. Důvody tohoto přechodu jsou podrobněji popsány na stránkách Za etické publikace (link).

Digital News Report 2016

reuters_instituteSkupina PolCoRe se bude v příštím roce podílet na organizaci sběru dat za Českou republiku pro mezinárodní projekt Digital News Report 2016 vedený Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford.

Do studie bude zahrnuto 26 zemí a dotazníky zodpoví 50 000 lidí. Tento výzkumný projekt funguje od roku 2012 a jeho úkolem je systematicky mapovat vzorce užívání digitálních zpravodajských médií obyvateli vybraných zemí z celého světa. Česká republika byla do vzorku poprvé zařazena v roce 2015. Výzkum tohoto mezinárodního rozsahu nabízí jedinečnou možnost srovnání významu a role digitálních zpravodajských médií v ČR v mezinárodním měřítku.

Reuters Institute for the Study of Journalism: link

Digital News Report: link