Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace

Právě vyšel článek „Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace“ Jaroslava Švelcha a Lenky Vochocové, členů skupiny PolCoRe. Článek shrnuje normativní a teoretické pohledy na participaci a nová média a slouží jako úvod do problematiky pro českou vědeckou obec.

hd_bgCelý text je dostupný volně na webu Sociologického časopisu: link