Alena Macková

Alena MackováMgr. et Mgr. Alena Macková je výzkumnou pracovnicí na FSV UK. Vystudovala sociologii a politologii na FSS MU, kde nyní pokračuje v doktorském studiu politologie a zároveň zde působí jako výzkumná pracovnice v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Mezinárodním politologickém ústavu. Mezi její akademické zájmy patří zejména politická komunikace v nových médiích a aktivismus a občanská angažovanost a jejich projevy v nových médiích. V rámci projektu se věnuje především tématu užívání sociálních médií a komunikace politických elit ve volbách i mimo ně.

Aktuální publikace:

MACKOVÁ, Alena, Marta FIALOVÁ a Václav ŠTĚTKA. (2013). Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, roč. 13, č. 4, s. 507-525. ISSN 1211-3247.

ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. (2013). České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7.

BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. (2013). Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.

EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. (2013). O čem a jak hovořil Václav Klaus ve svých projevech. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 4, s. 392-418. ISSN 1211-3247.

EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. (2012). Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6.