Paweł Surowiec

Pawel SurowiecPaweł Surowiec, Ph.D., učí kurzy o propagandě na The Media School, Bournemouth University, England; je hostujícím vědcem na Sorbonne IV, L’Ecole de référence en Information et Communication, Paris a výzkumným pracovníkem na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na propagandu a její znovuobjevení jako profesionální praktiky a na mocenské vztahy v persvazivní komunikace, především v kontextu politické ekonomie. Jeho aktuální projekt monografie pro vydavatelství Routledge analyzuje komunikační nástroje polské „soft power“ v evropské politice. Jako člen projektu Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace se podílí na formulaci teoretického kontextu výzkumu, přípravě relevatních metodologií a analýze dat.

Akutální publikace:

Surowiec, P. (forthcoming, 2016). Nation branding, public relations and soft power: corporatizing Poland. New York: Routledge.

Koc-Michalska, K. & Lilleker, D. G. & Surowiec, P. & Baranowski, P. (forthcoming, 2014). Poland’s 2011 online election campaign: new tools, new professionalism, new ways to win votes. Journal of information technology & politics (special issue).

Lilleker, D. G. & Koc-Michalska, K. & Surowiec, P. (2013). Participation in media not across the media: the politically engaged and the usage of the web for political participation. In A. Charles (Ed.), Media/democracy: a comparative study. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Surowiec, P. (2012). Towards corpo-nationalism: Poland as a brand. In N. Kaneva (Ed.), Branding post-communist nations: marketizing national identities in ‘new’ Europe (pp. 124–144). New York: Routledge.