Sociální sítě a proměny zpravodajské produkce

Social network sites and transformation of news production

Tento výzkum je zaměřen na analýzu vlivu sociálních médií na měnící se produkci zpravodajských obsahů a novinářské rutiny. První fáze výzkumu spočívá v obsahové analýze mainstreamových zpravodajských médií s cílem odhalit, v jaké intenzitě a jakým způsobem jsou obsahy sociálních sítí využívány coby zdroje mediálního zpravodajství. V druhé fázi jsou plánovány hloubkové rozhovory s individuálními novináři, zjišťující, do jaké míry se pod vlivem sociálních sítí mění organizace redakční práce a zpravodajské postupy.