Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

Standardní projekt č. 14-05575S (2014-2016), Grantová agentura ČR

Tento projekt je zaměřen na studium role sociálních médií jako nástrojů politické komunikace a občanské participace v České republice. Mezi hlavní cíle projektu patří komparativní analýza procesu osvojování a strategií využívání sociálních médií politickými aktéry (politickými stranami, jednotlivými kandidáty a politickými komunikátory) v rámci volebních kampaní do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a do Evropského parlamentu v roce 2014, jakož i zkoumání intenzity a forem komunikace s voliči prostřednictvím sociálních sítí v povolebním období. Současně bude projekt analyzovat do jaké míry a jakým způsobem jsou sociální sítě využívány veřejností pro zapojení do volebních kampaní a participaci na demokratickém politickém procesu obecně. V této souvislosti se projekt bude snažit zmapovat jak klíčové formální a diskurzivní charakteristiky příspěvků k politickým tématům na sociálních sítích, tak základní charakteristiky aktivních uživatelů sociálních médií v České republice, včetně vztahu mezi „online“ a „offline“ formami politické participace.