Lenka Vochocová

Lenka VochocováPhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. je výzkumnou a pedagogickou pracovnicí katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Na téže katedře vystudovala obory žurnalistika a mediální studia. Mezi její odborné zájmy patří oblast kritické politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia a teorie veřejných sfér. V rámci výzkumné skupiny PolCoRe se aktuálně věnuje studiu politické participace v prostředí sociálních médií.

Aktuální publikace:

VOCHOCOVÁ, Lenka, MAZÁK, Jaromír & Václav ŠTĚTKA. 2016. „Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283 (pdf)

VOCHOCOVÁ, Lenka; ŠTĚTKA, Václav & Jaromír MAZÁK. (2015). Good  girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information, Communication & Society, 19(10), 1321-1339.

ŠVELCH, Jaroslav & Lenka VOCHOCOVÁ. (2015). Social Media As a New Challenge for Political Participation Research. Czech Sociological Review, 51(1), 65. http://doi.org/10.13060/ 00380288.2015.51.1.154

ŠTĚTKA, Václav & Lenka VOCHOCOVÁ. (2014). A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa,  51 (6). 1361-1380

VOCHOCOVÁ, Lenka. Mediální studia. In: HRUBEC, M. Česká kritická teorie. Praha: Academia, 2013.

VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2011: analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 40-63. ISBN 978-80-87558-05-8.

VOCHOCOVÁ, Lenka. Faktor genderu v mediálních výzkumech – kritika jednoho typu výzkumné praxe. In: Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 95-110. ISBN 978-80-262-0056-7.

NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. Media context of the Czech foreign policy. In: Czech foreign policy in 2007-2009. 1. vyd. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 40-59. ISBN 978-80-86506-90-6.