Projekt GAČR skupiny PolCoRe hodnocen jako „vynikající“

Grantová agentura ČR ukončila hodnocení projektu „Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice“ (2014-2016), který byl v posledním roce svého trvání řešen na Katedře sociologie ISS. Projekt skupiny PolCoRe pod vedením PhDr. Václava Štětky, Ph.D., na kterém dále spolupracovali PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D., Mgr. Alena Macková, Mgr. Jaromír Mazák a Dr. Pawel Surowiec, byl hodnocen nejvyšším stupněm „vynikající“.

Grantová agentura ČR shrnula evaluaci projektu slovy: „Cíl projektu (užívání sociálních médií jako nástrojů politické komunikace a občanské participace) byl splněn. Výsledky výzkumu byly mnohokrát prezentovány v zahraničí. Publikační výstupy (včetně článků v TOP10 Jimp) jsou v rámci mediálních studií vysoce nadstandardní (10x Jimp/Jsc; 2xB; 2xC). Projekt může sloužit jako vzor i pro jiné obory. Jeho výsledky lze uplatnit ve výuce sociálních věd.“