Contact

PolCoRe (Political Communication Research Group)

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1

Email: polcore@fsv.cuni.cz

Facebook: facebook.com/polcoregroup

Tel: 222 112 166