O nás

Skupina PolCoRe (Political Communication Research Group) působí v rámci Institutu sociologických studií FSV UK. V letech 2013-2015 byla součástí Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. V rámci svého tematického vymezení se skupina primárně věnuje výzkumu transformace politické komunikace se zaměřením na tzv. nová média a jejich potenciál pro politickou a občanskou participaci. Tato výzkumná agenda reaguje na zvyšující se potřebu systematické reflexe vlivu digitálních technologií a sociálních sítí na měnící se charakter interakcí mezi politickou reprezentací a občanskou veřejností i na formy zapojování se občanů do politického procesu v rámci demokratické společnosti. V návaznosti na toto téma se skupina rovněž věnuje otázkám souvisejícím s proměnami organizačních aspektů mediální produkce a žurnalistiky jako profese pod vlivem nových médií. Tyto obecné výzkumné cíle jsou realizovány prostřednictvím dílčích výzkumných projektů, rozvíjených jednotlivými členy skupiny i ve spolupráci se zahraničními partnery a mezinárodními sítěmi (COST). Skupina aktuálně sestává z pěti stálých členů a několika dalších spolupracovníků.