Podporují nás

Činnost výzkumné skupiny PolCoRe je financována z grantu Grantové agentury České republiky (Standardní grant č. 14-05575S).