Radim Hladík

IKSZFSV-231-version1-_radim_hladik_175_269PhDr. Radim Hladík, Ph.D. je výzkumným pracovníkem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK, kde také vystudoval magisterský obor mediální studia a doktorský obor sociologie. Absolvoval rovněž řadu studijních a výzkumných pobytů v zahraničí. Působí také jako postdoktorand na Filosofickém ústavu AV ČR. Mezi jeho odborné zájmy patří sociologie vědy, kultury a médií, post-socialismus a výzkumy paměti. V rámci skupiny PolCoRe se aktuálně věnuje konceptuálním problémům tzv. nových medií a politickým významům v mediované populární kultuře.

Aktuální publikace:

Hladík, Radim: „Za hranice mediálních technologií a oborů: současné přístupy k žánru Mediální studia, roč. 6, 2012, č. 2, s. 176–181.

Hladík, Radim: “A Theory’s Travelogue: Post-Colonial Theory in Post-Socialist Space.” Teorie vědy/Theory of Science, vol. XXIII, 2011, no. 4., p. 561-590. Reprinted in Postcolonial Europe (http://www.postcolonial-europe.eu/).

Carpentier-Reifová, Irena; Gillárová, Kateřina; Hladík, Radim: “The Way We Applauded … How popular culture stimulates collective memory of the socialist past in Czechoslovakia – the case of the television serial Vyprávěj and its viewers.” Pp. 199-221 in Aniko Imre, Timothy Bavena, Katalin Lustyik (eds.).: Popular Television in Eastern Europe During and Since Socialism. London and New York, Routledge (2013).

Hladík, Radim: Traumatické komedie: Politika paměti v českém filmu. Sociální studia, vol. 7, no. 1 (2010), p. 9-26.