Jan Zápotocký

Jan ZápotockýMgr. Ing. Jan Zápotocký je doktorským studentem na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Absolvoval obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK a obor Podnikání a právo na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE, v rámci kterého absolvoval vedlejší specializaci Politologie. V rámci akademického výzkumu se věnuje zejména novým médiím a politické komunikaci, částečně též tématu propagandy. Ve skupině PolCoRe se podílí na studiu komunikace politických aktérů v prostředí sociálních médií.