Jernej Amon Prodnik

nejc2Dr. Jernej Amon Prodnik je post-doktorským výzkumníkem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK a výzkumným pracovníkem Centra pro výzkum sociální komunikace (Social Communication Research Centre) Fakulty sociálních věd Univerzity v Lublani. V roce 2013 obhájil svou disertační práci na téma Politická ekonomie komunikačních a strukturálních přeměn kapitalismu. Mezi jeho akademické zájmy patří kritická politická ekonomie se zaměřením na média a komunikaci a širší sociální kontext technologických změn a demokratizačního potenciálu nových médií. V tomto ohledu se zaměřuje na politickou komunikaci v digitálním prostředí, např. e-demokracii, online politickou participaci, kritické normativní teorie veřejné sféry nebo nová sociální hnutí.  Od roku 2012 je členem redakční rady slovinského odborného časopisu Casopis za kritiko znanosti, od roku 2013 je členem redakční rady mezinárodního odborného časopisu tripleC: Communication, Capitalism & Critique. Od roku 2010 vyučuje obor mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity v Lublani.

Aktuální publikace:

Prodnik, J. A. (2014). A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of Communication Commodities. TripleC – Communication, Capitalism & Critique, Vol. 12 (No. 1), pp. 142-168. Text available via: http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/485

Sevignani, S.; Prey, R.; Sandoval, M.; Allmer, T.; Prodnik, J. A.; Kreilinger, V. (2014). Critical Studies of Contemporary Informational Capitalism: The Perspective of Young Scholars. In C. Fuchs & M. Sandoval (Eds.), Critique, Social Media, and the Information Society (Routledge studies in science, technology and society, 23), pp. 76-90. New York, London: Routledge.

Prodnik, J. (2012).  Razvojne tendence medijev v kapitalizmu v luči politične ekonomije komuniciranja [ENG: Foundations of the Political Economy of Communication and the Tendencies of Media in Capitalism]. Javnost – The Public, Vol. 19 (No. 5), pp. 1-18.

Prodnik, J. (2012). A Note on the Ongoing Processes of Commodification: From the Audience Commodity to the Social Factory. TripleC – Cognition, Communication, Co-operation (Special Issue Edited by C. Fuchs & V. Mosco), Vol. 10 (No. 2), pp. 274-301. Accessible via: http://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/409

Prodnik, J. (2012).  Post-Fordist Communities and Cyberspace: A Critical Approach. In H. Breslow & A. Mousoutzanis (Eds.), Cybercultures: Mediations of Community, Culture, Politics, pp. 75-100. Amsterdam, New York: Rodopi.