Václav Štětka

Václav ŠtětkaPhDr. Václav Štětka, Ph.D. je výzkumným pracovníkem a vedoucím výzkumné skupiny PolCoRe na Institutu sociologických studií FSV UK. Vystudoval sociologii, historii a mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D. v oboru sociologie, 2005), kde poté až do roku 2009 působil jako odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. V letech 2009 – 2013 pracoval jako výzkumný pracovník (Senior Research Fellow) na Department of Politics and International Relations, University of Oxford, kde se podílel na řešení projektu Media and Democracy in Central and Eastern Europe (http://mde.politics.ox.ac.uk). Mezi jeho odborné zájmy patří politická komunikace a její proměny pod vlivem nových médií, transformace mediálních systémů a problematika globalizace a mediálního vlastnictví.

Václav Štětka participoval na řadě mezinárodních výzkumných projektů a sítí, mj. EU Kids Online (2006-2009), COST A30 “East of West: Setting a New Central Eastern European Media Research Agenda” (2005-2009), v současné době je členem Řídícího výboru akce COST IS 1308 “Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics” (2014-2018) a hlavním řešitelem standardního grantu GAČR „Role sociálních médií v politické komunikaci a občanské participaci v České republice“ (2014-2016). V roli koordinátora národního výzkumného týmu se rovněž podílí na projektu Media Pluralism Monitor 2015 (European University Institute, Florence).

Dosavadní publikační činnost Václava Štětky zahrnuje více než čtyři desítky původních prací publikovaných formou článků v recenzovaných časopisech a kapitol v odborných monografiích (převážně zahraničních). Václav Štětka je autorem či spoluautorem osmi článků v časopisech indexovaných ve Web of Science, z toho dvě byly letos publikovány v časopise s IF=1,667 (11.v pořadí oboru Communications dle JCR). Václav Štětka je společně s Dr.Pawlem Surowiecem spolueditorem monografie „Social Media and Politics in Central and Eastern Europe“, která vyjde v roce 2016 v nakladatelství Routledge.

Václav Štětka je od roku 2014 předsedou ECREA CEE Network, v roce 2015 pak byl zvolen do Řídícího výboru asociace ECREA (European Communication Research and Education Association), největšího evropského sdružení mediálních a komunikačních vědců (aktuálně přes 4000 členů). Současně je místopředsedou Local Organising Committee kongresu ECREA, který se uskuteční v listopadu v Praze (pořadatelem je Fakulta sociálních věd UK). V roce 2014 byl rovněž přizván do Euromedia Research Group, nejstarší existující sítě evropských komunikačních badatelů (http://www.euromediagroup. org/). Od roku 2013 působí jako člen oborové rady Grantové agentury Univerzity Karlovy, od roku 2014 potom jako člen hodnotícího Panelu 404 Grantové agentury České Republiky.

Václav Štětka má za sebou více než desítku vystoupení v roli keynote speaker / invited speaker, většinu z nich v zahraničí. Je členem redakční rady časopisů Sociální studia a Cyberpsychology: Journal of Psychosical Research on Internet. Pravidelně recenzuje články pro prestižní oborové časopisy (mj. Information, Communication & Society, European Journal of Communication, Media, Culture & Society, New Media and Society, International Journal of Communication, Political Communication – vše ve WoS). Publikuje popularizační texty (mj. Reportér, Visegrad Insight, OpenDemocracy) a pravidelně vystupuje v domácích médiích (ČT, ČRo).

Václav Štětka full CV

Email: vaclav.stetka@fsv.cuni.cz, varan13@gmail.com,

Tel.: +420 739611034

Aktuální publikace:

VOCHOCOVÁ, Lenka, MAZÁK, Jaromír & Václav ŠTĚTKA. 2016. „Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283 (pdf)

Štětka, V. (2015). The Rise of Oligarchs as Media Owners. In Zielonka, J. (ed.) Media and Politics in New Democracies. Europe in a Comparative Perspective. Oxford: Oxford University Press, pp. 85-98.

Vochocová, L.; Štětka, V. & J. Mazák (2015). Good girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information, Communication & Society, published online first 25 Sep 2015. (link)

Hladík, R. & Štětka, V. (2015). The Powers That Tweet: Social Media as News Sources in the Czech Republic. Journalism Studies, online first (link).

Balčytienė, A., Bajomi-Lázár, P., Štětka, V. and Sükösd M. (2015). Oligarchization, de-Westernization and vulnerability: Media between democracy and authoritarianism in Central and Eastern Europe. Journal of Media, Cognition and Communication 3 (1). (link)

Jebril, Nael, Matthew Loveless, and Václav Štětka. (2015). “Media and Democratisation: Challenges for an Emerging Sub-Field.” Medijske Studije 6 (11): 84, 98–97, 98. (link)

Lilleker, Darren G., Jens Tenscher, and Václav Štětka. 2015. “Towards Hypermedia Campaigning? Perceptions of New Media’s Importance for Campaigning by Party Strategists in Comparative Perspective.” Information, Communication & Society 18 (7): 747–65. doi:10.1080/1369118X.2014.993679.

Štětka, V.; Vochocová, L. (2014) A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa 51(6),1361-1380.

Štětka, V.; Mazák, J. (2014) Whither slacktivism? Political engagement and social media use in the 2013 Czech Parliamentary Elections. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(3), article 7. doi: 10.5817/CP2014-3-7

Štětka, V. (2014) The watchdogs that only bark? Media and political accountability. In Głowacki, M.; Lauk, E.; Balcytiene, A. (eds.) Journalism that Matters. Views from Central and Eastern Europe. New York: Peter Lang, pp. 35-60.

Štětka, V.; Macková, A.; Fialová, M. (2014) A winding road from “likes” to votes: the role of social media in the 2013 Czech presidential elections. In Patrut, B. (ed.) Social Media in Politics: Case Studies (2008-2013). Springer International Publishing, pp. 225-244. 

Macková A, Fialová, M., Štětka, V. (2013) Nová média jako nástroj politické kampaně v České republice: případová studie krajských a senátních voleb 2012. Politologický časopis, (4), 507-526

Štetka, V.; Örnebring, H. (2013). Investigative Journalism in Central and Eastern Europe Autonomy, Business Models, and Democratic Roles. The International Journal of Press/Politics, Vol. 18 (4), pp. 413–435. doi:10.1177/1940161213495921.

Jebril, N.; Štětka, V.; Loveless, M. (2013). Media and Democratisation: What is Known about the Role of Mass Media in Transitions to Democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism. ISBN 978-1-907384-11-0.