Jaromír Mazák

Jaromír MazákMgr. Jaromír Mazák je doktorand, vyučující a výzkumník na katedře sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal magisterský titul v oboru sociologie. Jeho výzkumné zájmy se soustředí na politickou a občanskou participaci a sociální hnutí. Spolupracuje s Českou televizí na výzkumném projektu Trendy Česka 2014 a je ambasadorem IBM Kompetenčního centra pro analýzu dat na Filozofické fakultě. Jeho úkoly ve skupině PolCoRe zahrnují především kvantitativní analýzu dat.

Aktuální publikace:

VOCHOCOVÁ, Lenka, MAZÁK, Jaromír & Václav ŠTĚTKA. 2016. „Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283 (pdf)

VOCHOCOVÁ, Lenka; ŠTĚTKA, Václav & Jaromír MAZÁK. (2015). Good  girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information, Communication & Society, 19(10), 1321-1339.