Lenka Vochocová

Lenka VochocováDr. Lenka Vochocová is a lecturer and researcher at the Department of Media Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague, where she graduated in journalism and media studies. Her research interests cover the fields of political economy of communication, gender media studies and public sphere theories. In the PolCoRe group she currently studies political participation in the social media environment.

Recent publications:

VOCHOCOVÁ, Lenka, MAZÁK, Jaromír & Václav ŠTĚTKA. 2016. „Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283 (pdf)

VOCHOCOVÁ, Lenka; ŠTĚTKA, Václav & Jaromír MAZÁK. (2015). Good  girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information, Communication & Society, 19(10), 1321-1339.

ŠVELCH, Jaroslav & Lenka VOCHOCOVÁ. (2015). Social Media As a New Challenge for Political Participation Research. Czech Sociological Review, 51(1), 65. http://doi.org/10.13060/ 00380288.2015.51.1.154

ŠTĚTKA, Václav & Lenka VOCHOCOVÁ. (2014). A dialogue of the deaf, or communities of debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in Praksa,  51 (6). 1361-1380

VOCHOCOVÁ, Lenka. (2013) Mediální studia. In: HRUBEC, M. Česká kritická teorie. Praha: Academia,

VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. Mediální kontext české zahraniční politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2011: analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 40-63. ISBN 978-80-87558-05-8.

VOCHOCOVÁ, Lenka. Faktor genderu v mediálních výzkumech – kritika jednoho typu výzkumné praxe. In: Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 95-110. ISBN 978-80-262-0056-7.

NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. Media context of the Czech foreign policy. In: Czech foreign policy in 2007-2009. 1. vyd. Prague: Institute of International Relations, 2010, s. 40-59. ISBN 978-80-86506-90-6.