Výzkum plurality médií

Media Pluralism MonitorVýzkumná skupina PolCoRe se podílí na projektu Media Pluralism Monitoring, financovaném Evropskou komisí a koordinovaném Evropskou univerzitou ve Florencii (web). V rámci tohoto projektu probíhá ve 28 členských zemích EU sběr dat týkajících se svobody a plurality médií, a analýza rizikových faktorů, které mediální pluralitu ohrožují. Výsledky výzkumu budou zveřejněny na podzim 2015.