Archiv pro štítek: GAČR

Václav Štětka za tým PolCoRe získal Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR

Václav Štětka obdržel Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR.

Projekt Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice, který pod vedením Václava Štětky řešila skupina PolCoRe v letech 2014-2016, komplexním způsobem zmapoval proces adopce sociálních sítí pro volební i mimovolební komunikaci politických stran a individuálních politiků v České republice, a napomohl lepšímu pochopení sílící role, kterou sociální média sehrávají v komunikaci mezi občany a politickými aktéry, a to včetně faktorů, které ovlivňují ochotu uživatelů internetu zapojit se prostřednictvím digitálních technologií do politického procesu. Projekt zachytil rozhodující období nástupu populistických a alternativních stran v českém politickém systému, a přispěl k osvětlení klíčového významu sociálních sítí pro tyto nové politické subjekty a jejich komunikační strategie. Ve vztahu k užívání sociálních sítí pro politickou komunikaci ze strany občanů projekt mimo jiné zjistil, že virtuální a reálné formy participace se navzájem nevylučují, ale spíše podporují, a současně odhalil překvapivě významné rozdíly mezi muži a ženami v intenzitě a charakteru online politické participace.

Zpráva GA ČR: odkaz

Zpráva ČT24: odkaz

Projekt GAČR skupiny PolCoRe hodnocen jako „vynikající“

Grantová agentura ČR ukončila hodnocení projektu „Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice“ (2014-2016), který byl v posledním roce svého trvání řešen na Katedře sociologie ISS. Projekt skupiny PolCoRe pod vedením PhDr. Václava Štětky, Ph.D., na kterém dále spolupracovali PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D., Mgr. Alena Macková, Mgr. Jaromír Mazák a Dr. Pawel Surowiec, byl hodnocen nejvyšším stupněm „vynikající“.

Grantová agentura ČR shrnula evaluaci projektu slovy: „Cíl projektu (užívání sociálních médií jako nástrojů politické komunikace a občanské participace) byl splněn. Výsledky výzkumu byly mnohokrát prezentovány v zahraničí. Publikační výstupy (včetně článků v TOP10 Jimp) jsou v rámci mediálních studií vysoce nadstandardní (10x Jimp/Jsc; 2xB; 2xC). Projekt může sloužit jako vzor i pro jiné obory. Jeho výsledky lze uplatnit ve výuce sociálních věd.“