The coup that flopped: Facebook as a platfrom for emotional protest

V odborném časopise First Monday právě vyšel článek Jaroslava Švelch a Václava Štětky ze skupiny PolCoRe o facebookových protestech proti převratu na předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku „The coup that flopped: Facebook as a platfrom for emotional protest“.

Celý článek je dostupný online: (link)