Václav Štětka za tým PolCoRe získal Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR

Václav Štětka obdržel Cenu předsedkyně Grantové agentury ČR za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR.

Projekt Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice, který pod vedením Václava Štětky řešila skupina PolCoRe v letech 2014-2016, komplexním způsobem zmapoval proces adopce sociálních sítí pro volební i mimovolební komunikaci politických stran a individuálních politiků v České republice, a napomohl lepšímu pochopení sílící role, kterou sociální média sehrávají v komunikaci mezi občany a politickými aktéry, a to včetně faktorů, které ovlivňují ochotu uživatelů internetu zapojit se prostřednictvím digitálních technologií do politického procesu. Projekt zachytil rozhodující období nástupu populistických a alternativních stran v českém politickém systému, a přispěl k osvětlení klíčového významu sociálních sítí pro tyto nové politické subjekty a jejich komunikační strategie. Ve vztahu k užívání sociálních sítí pro politickou komunikaci ze strany občanů projekt mimo jiné zjistil, že virtuální a reálné formy participace se navzájem nevylučují, ale spíše podporují, a současně odhalil překvapivě významné rozdíly mezi muži a ženami v intenzitě a charakteru online politické participace.

Zpráva GA ČR: odkaz

Zpráva ČT24: odkaz

Projekt GAČR skupiny PolCoRe hodnocen jako „vynikající“

Grantová agentura ČR ukončila hodnocení projektu „Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice“ (2014-2016), který byl v posledním roce svého trvání řešen na Katedře sociologie ISS. Projekt skupiny PolCoRe pod vedením PhDr. Václava Štětky, Ph.D., na kterém dále spolupracovali PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D., Mgr. Alena Macková, Mgr. Jaromír Mazák a Dr. Pawel Surowiec, byl hodnocen nejvyšším stupněm „vynikající“.

Grantová agentura ČR shrnula evaluaci projektu slovy: „Cíl projektu (užívání sociálních médií jako nástrojů politické komunikace a občanské participace) byl splněn. Výsledky výzkumu byly mnohokrát prezentovány v zahraničí. Publikační výstupy (včetně článků v TOP10 Jimp) jsou v rámci mediálních studií vysoce nadstandardní (10x Jimp/Jsc; 2xB; 2xC). Projekt může sloužit jako vzor i pro jiné obory. Jeho výsledky lze uplatnit ve výuce sociálních věd.“

Witty divas, nice mothers and tough girls in a sexist world: experiences and strategies of female influencers in online political debates

V září 2017 vyšel článek Lenky Vochocové Witty divas, nice mothers and tough girls in a sexist world: experiences and strategies of female influencers in online political debates v odborném časopise Media, Culture & Society. Tématem článku je gender gap v prostředí politické komunikace.

Abstrakt: The aim of this article is to explain the reasons behind the persisting gender gap in online political communication by examining the experience of women who are among the most visible and active participants in the online discussions on political issues. Data gathered through in-depth interviews reveal that women employ specific strategies to succeed in this environment and to deal with sexist ad hominem assaults – they either emphasize qualities traditionally considered feminine and act as ‘witty divas’ or ‘nice mothers’ or accommodate to the masculine character of the environment by adopting a ‘tough approach’. Some of them even experiment with masculine profiles. These strategies seem to reproduce the traditional patriarchal binary frame and show that even influential women strategically subordinate themselves to the rules of the male-dominated participatory sphere.

Odkaz:  link

Žijeme v zajetí bublin?

Jaromír Mazák publikoval článek Žijeme v zajetí bublin? Jak mohou sociální sítě přispívat k polarizaci společnosti na webu iRozhlas.cz o polarizaci společnosti a sociálních sítích.

Celý článek si můžete přečíst zde: odkaz

Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích

V aktuálním čísle odborného časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum (odkaz) vyšel článek Lenky Vochocové, Jaromíra Mazáka a Václava Štětky Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích (pdf) o přítomnosti a aktivitě žen v politických diskusích na Facebooku v kontextu národních parlamentních voleb v roce 2013 a voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.

Rozdělená společnost?

Člen skupiny PolCoRe Jaromír Mazák je spoluautorem článku Rozdělená společnost? Čechy proti sobě staví věk a vzdělání, který vyšel 4. ledna na webu Českého rozhlasu. Jeho tématem je polarizace nejen české společnosti v kontextu významných událostí roku 2016 – Brexitu a amerických prezidentských voleb.

Celý článek je dostupný zde: link

Walking the Party Line? The Determinants of Facebook’s Adoption and Use by Czech Parliamentarians

V prosinci vyšel článek Aleny Mackové a Václava Štětky Walking the Party Line? The Determinants of Facebook’s Adoption and Use by Czech Parliamentarians v odborném časopise Medijske studie. Tématem článku je adopce sociální sítě Facebook jako nástroje politické komunikace, a to jak politickými stranami, tak i jednotlivými politiky.

Celý článek je volně dostupný zde: link

ECREA 2016

Na mezinárodní konferenci ECREA konané v Praze (web) vystoupili členové skupiny PolCoRe se čtyřmi prezentacemi:

  • „Being Yourself“ vs Being Professional: The Use of Social Media among Czech Politicians – Jan Zápotocký, Alena Macková, Václav Štětka
  • Twitterization of Czech News: Comparing the Use of Social Media as News Source over Two Year Period – Radim Hladík, Václav Štětka
  • Stepping out of the Shadow: Internationalizing Communication Research in CEE – Václav Štětka, Jan Švelch
  • Threats to Quality Publishing: Predatory Journals and Czech Case – Jaroslav Švelch

International Journal of Press/Politics Conference

 

 

 

Václav Štětka a Radim Hladík vystoupí na druhém ročníku konference časopisu International Journal of Press/Politics konané v Oxfordu. Jejich příspěvek From supplement to trigger? Changing role of social media in the mainstream Czech news production se týká role sociálních sítí (především Twitteru a Facebooku) jako potenciálních zpravodajských zdrojů a jejich vlivu na novinářské rutiny.

Celý program konference: PDF