Evropské volby 2014 na sociální síti Twitter

Výzkumná skupina PolCoRe dlouhodobě analyzuje užívání sociálních médií ve volební komunikaci v České republice. Jestliže v předchozích výzkumných zprávách jsme prezentovali vybraná data ilustrující intenzitu komunikace prostřednictvím sociální sítě Facebook v kampaních do Poslanecké sněmovny PČR v říjnu 2013 (PDF) a do Evropského parlamentu v květnu 2014 (PDF), v této zprávě (Evropské volby 2014 na sociální síti Twitter) přinášíme dílčí výsledky studie zaměřené na aktivitu politiků a politických stran na Twitteru během letošní volební kampaně do Evropského parlamentu.

Zatímco Facebook, který je nejrozšířenější sociální sítí v ČR, se od prezidentských voleb v roce 2013 stal etablovaným nástrojem domácích volebních kampaní, role Twitteru v politické komunikaci byla až do letošního roku poměrně marginální. Teprve květnové volby do Evropského parlamentu naznačily v tomto ohledu výraznější posun, jak ostatně potvrdila také předvolební „superdebata“ České televize, při níž volební lídři diskutovali s diváky právě prostřednictvím Twitteru. Jak se lišily jednotlivé politické strany v adopci Twitteru pro volební komunikaci a mobilizaci voličů? Kteří kandidáti byli během volební kampaně na Twitteru nejaktivnější a do jaké míry dokázali využít síťového potenciálu této komunikační platformy? Tyto otázky stály v pozadí výzkumu, který realizovala skupina PolCoRe v rámci mezinárodního projektu koordinovaného výzkumníky z Univerzity v Aarhusu, Univerzity v Kodani a Univerzity v Ghentu. Sběr dat probíhal s využitím programu YourTwapperKeeper v období od patnáctého dubna do jednatřicátého května; archivovány byly všechny účty jednotlivých politiků, kteří kandidovali do Evropského parlamentu, a současně všechny účty jednotlivých politických stran. Tato výzkumná zpráva přináší základní deskripci shromážděných dat. Pokračování textu

Evropské volby 2014 na sociální síti Facebook

Výzkumná skupina PolCoRe v rámci dlouhodobého výzkumného projektu zaměřeného na užívání sociálních médií pro volební komunikaci a politickou participaci systematicky monitorovala průběh volební kampaně do Evropského parlamentu na sociálních sítích. Vybrané výsledky shrnuje tato výzkumná zpráva (Evropské volby 2014 na sociální síti Facebook PDF) Obdobně jako při výzkumu užívání  Facebooku politickými stranami v průběhu kampaně k parlamentním volbám 2013, jehož dílčí výsledky shrnula nedávno představená výzkumná zpráva (Facebook jako prostředek volební mobilizace v parlamentních volbách 2013), i tento výzkum sledoval primárně intenzitu mobilizace a zapojení uživatelů této sociální sítě do komunikace na profilech vybraných politických stran v období vrcholné fáze kampaně, tedy po dobu dvou týdnů před volbami.

Volby do Evropského parlamentu (EP), označované v politologické literatuře jako volby „druhého řádu“ (second-order elections), obvykle charakterizuje nižší volební účast než v případě národních voleb a menší zájem ze strany médií. V rámci oboru politické komunikace je kampaním do EP a s nimi související roli jednotlivých médií a komunikačních platforem věnována kontinuální pozornost již od prvních voleb v roce 1979, avšak teprve letošní volby přinesly příležitost zkoumat využití sociálních sítí jako nástroje volební komunikace. To platí dvojnásob v případě České republiky, kde se politické strany začaly zajímat o potenciální využití sociálních sítí v kampaních do značné míry až po prezidentských volbách v lednu 2013. V parlamentních volbách v říjnu 2013 pak ukázaly, že Facebook coby nejrozšířenější sociální síť v České republice si osvojila velká většina politicky relevantních stran, byť v míře jeho využití se strany významně lišily.

Pokračování textu

Facebook jako prostředek mobilizace v parlamentních volbách 2013

Skupina PolCoRe realizovala výzkum mobilizace na Facebooku během volební kampaně do Poslanecké sněmovny v říjnu 2013. Vybrané výsledky shrnuje tato výzkumná zpráva (Facebook jako prostředek volební mobilizace v parlamentních volbách 2013 PDF). V současné době probíhá s použitím stejné metodiky sběr dat k Evropským volbám 2014.

Sociální sítě se v posledních letech stávají stále běžnějším nástrojem volebních kampaní, a to jak v zahraničí, kde někteří badatelé po vítězství Baracka Obamy v amerických prezidentských volbách roku 2008 začali hovořit o tzv. facebookovém efektu, tak i v České republice, kde se politické strany začaly intenzivně zajímat o komunikační potenciál sociálních médií zvláště v návaznosti na kampaň Karla Schwarzenberga (TOP09) v prezidentských volbách v lednu 2013. Zatímco ještě v době voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 bylo používání sociálních sítí pro politickou komunikaci v České republice do značné míry záležitostí úzkého okruhu politiků převážně mladší generace, kampaň před parlamentními volbami v říjnu 2013 již proběhla ve znamení všeobecného zájmu politických stran a jejich volebních štábů o tyto nové komunikační kanály, nabízející možnost efektivního oslovení voličů bez zprostředkujícího vlivu masových médií.

Pokračování textu

Nová publikace: Social Media in Politics

Social Media in PoliticsVydavatelství Springer právě vydává editovanou monografii Social Media in Politics: Case Studies on the Political Power of Social Media, která analyzuje vztah mezi sociálními médii a politikou. Součástí knihy je také kapitola A Winding Road from „Likes“ to Votes, jejímiž autory jsou Václav Štětka z PolCoRe, Alena Macková a Marta Fialová z Masarykovy univerzity v Brně.

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-04666-2_13

European Election Study 2014

Skupina PolCoRe se zapojila do mezinárodního výzkumného projektu European Election Study 2014 (http://eeshomepage.net/ees-2014-study/), který probíhá v 28 členských státech Evropské unie. První fáze výzkumu spočívá ve sběru novin po dobu tří týdnů před volbami do Evropského parlamentu. Výzkumný projekt vedou Susan Banducci a Claes de Vreese.

Letošní výzkum navazuje na předchozí studie z let 1999, 2004, 2009. Podrobnosti a data z roku 2009 můžete najít zde: www.piredeu.eu.

Nabídka pro studenty: účast na výzkumu voleb do Evropského parlamentu

Vážené studentky, vážení studenti,

obracíme se na vás s nabídkou účasti na mezinárodním výzkumném projektu týkajícím se nadcházejících voleb do Evropského parlamentu. Pro účely výzkumu, který je organizován kolegy z Universität Koblenz-Landau a Johannes Gutenberg-Universität Mainz, sháníme dobrovolníky, kteří budou ochotni v pátek 16. 5. 2014 sledovat cca 1,5 hodinový přenos televizní debaty kandidátů na post předsedy Evropské komise a po skončení přenosu odpovědět na několik otázek prostřednictvím dotazníku. Debata, kterou bude vysílat ČT24, bude promítána na FSV v Hollaru v místnosti č.112 od 20 hodin. Odměna za účast na výzkumu činí 200,- Kč. Zájemci nechť se hlásí Mgr. Romanu Hájkovi (hajekr@fsv.cuni.cz) nejpozději do 13. 5.

PhDr. Václav Štětka, Ph.D., vedoucí výzkumné skupiny PolCoRe, IKSŽ FSV UK

New Media and Political Participation Workshop December 2013

 

10-11 December 2013 Institute of Communication Studies and Journalism Faculty of Social sciences, Charles University in Prague

The purpose of this workshop was to exchange views on the concept of political participation in the Web 2.0 environment, particularly vis-à-vis the social networking sites, and share opinions on the various methodological challenges related to empirical research in this still emerging territory. The workshop brought together a group of international and local scholars as well as Ph.D. students who had the opportunity to debate conceptual frameworks, research strategies and “best practices”, data collection techniques as well as ethical issues surrounding the contemporary academic explorations of online participation. Pokračování textu