Digital News Report 2015

DNR 2015Reuters Institute for the Study of Journalism při University of Oxford vydal výzkumnou zprávu Digital News Report 2015. Tato zpráva vychází z výzkumu, který od roku 2012 systematicky mapuje vzorce užívání digitálních zpravodajských médií obyvateli vybraných zemí z celého světa. Letos poprvé byla do vzorku zemí zařazena také Česká republika, což přináší unikátní možnost srovnání významu a role digitálních médií při konzumaci zpravodajských obsahů v ČR v mezinárodním měřítku.

Autorem shrnutí výsledků za Českou republiku je Václav Štětka ze skupiny PolCoRe.

Samotná výzkumná zpráva je přístupná na adrese
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/digital-news-report-social-media-and-mobile-tech-are-changing-how-europe-consumes-its-news-%E2%80%93

Zde jsou ke stažení kompletní tiskové zprávy shrnující celkové výsledky (pdf) a výsledky za Českou republiku (pdf).