The Rise of Oligarchs as Media Owners

Media and PoliticsV prestižním vydavatelství Oxford University Press vyšla kniha Media and Politics in New Democracies: Europe in a Comparative Perspective (link) o vztahu mezi médii a politikou v nových demokratických společnostech v Evropě i jinde ve světě. Autorem kapitoly The Rise of Oligarchs as Media Owners je Václav Štětka ze skupiny PolCoRe.