European Election Study 2014

Skupina PolCoRe se zapojila do mezinárodního výzkumného projektu European Election Study 2014 (http://eeshomepage.net/ees-2014-study/), který probíhá v 28 členských státech Evropské unie. První fáze výzkumu spočívá ve sběru novin po dobu tří týdnů před volbami do Evropského parlamentu. Výzkumný projekt vedou Susan Banducci a Claes de Vreese.

Letošní výzkum navazuje na předchozí studie z let 1999, 2004, 2009. Podrobnosti a data z roku 2009 můžete najít zde: www.piredeu.eu.