Good Girls Don’t Comment on Politics

ICSPrávě vyšel článek Good girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic v časopisu Information, Communication & Society. Členové skupiny PolCoRe Lenka Vochocová, Václav Štětka a Jaromír Mazák v něm zkoumají genderové aspekty politické participace na sociálních sítí.

Předtisková verze článku je dostupná zde: PDF

Článek ve finální podobě najdete zde: link