PolCoRe 2016

Skupina PolCoRe přechází od 1. ledna 2016 pod Institut sociologických studií FSV UK. Důvody tohoto přechodu jsou podrobněji popsány na stránkách Za etické publikace (link).