Media Pluralism Monitor v ČR

Václav Štětka ze skupiny PolCoRe prezentoval dne 5. 1. 2016 výsledky projektu Media Pluralism Monitor 2015 (link) na zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR (link). Závěrečná zpráva projektu bude zveřejněna koncem ledna 2016.