Nation Branding, Public Relations and Soft Power

Pawel Surowiec (member of PolCoRe) has recently published a book Nation Branding, Public Relations and Soft Power: Corporatising Poland in Routledge (link). It provides an empirically grounded analysis of changes in the way in which various actors seek to manage Poland’s national image in world opinion. It explores how and why changes in political economy have shaped these actors and their use of soft power in a way that is influenced by public relations, corporate communication, and marketing practices.

(R)evolution of Europe’s Press

Wroclaw Revolution of the Press Group PhotoVáclav Štětka ze skupiny PolCoRe vystoupil 1. července ve Wroclawi na konferenci (R)evolution of Europe’s Press o svobodě médií, která se týkala politických, ekonomických a technologických vlivů na nezávislost tisku.

Více informací na webu konference: odkaz

Brexit, občanský aktivismus a vzdělávání

Jaromír Mazák ze skupiny PolCoRe v rozhovoru pro Lidové noviny z úterý 28. června mluvil o Brexitu z pohledu občanského aktivismu a politického participace i o možných dopadech na vzdělávání na prestižních britských univerzitách. Celý rozhovor si můžete přečíst zde: PDF

Média o Brexitu

Brexit

Václav Štětka ze skupiny PolCoRe dnes ve Studiu 6 mluvil o britské mediální kampani ve spojitosti s referendem o tzv. Brexitu.

Záznam rozhovoru (začíná v čase 81:30) můžete sledovat zde: odkaz

Souvislosti Jana Pokorného

sjpVáclav Štětka bude společně s Petrem Lupačem a Jakubem Mackem hostem Souvislostí Jana Pokorného ve středu 18. 5. ve 22:25 na ČT 2. Tématem pořadu bude virtuální realita, Internet a sociální sítě.

Odkaz na oficiální stránky pořadu: (link)

A Heritage of Political Participation through Game Design

PosterČlen skupiny PolCoRe Jaroslav Švelch v dubnu navštívil Spojené státy, aby prezentoval svůj historický výzkum a práci skupiny. Na University of California Santa Barbara (UCSB) prezentoval hostující přednášku Computer Games as Resistance in Soviet Era Czechoslovakia: A Heritage of Political Participation through Game Design. Zaměřil se v ní na tradici nevážného politického aktivismu prostřednictvím počítačových her, které v Československu vznikaly už v osmdesátých letech – příkladem může být hra Indiana Jones na Václavském náměstí, vytvořená na protest proti policejnímu zásahu proti demonstrujícím studentům během Palachova týdne v roce 1989. Poté analyzoval současné hry na politická témata, například satirickou grotesku Pussy Walk, zesměšňující osobu současného prezidenta ČR Miloše Zemana. Dále se Jaroslav Švelch účastnil konference Society for Cinema and Media Studies v Atlantě, kde prezentoval příspěvek o důležitosti hardwarových platforem a vývojových nástrojů pro formování nezávislých herních scén.

Politika v sítích

Lenka Vochocová, Jaroslav Švelch a Jan Švelch představili vybrané výstupy z výzkumů skupiny PolCoRe během Noci na Hollaru 15. 4. 2016. Akci pořádala Unie studentů IKSŽ. Celou prezentaci si můžete prohlédnout níže.

Výsledky Media Pluralism Monitor 2015

mpm2015Centrum pro mediální pluralitu a mediální svobodu (CMPF) při European University Institute ve Florencii zveřejnilo výzkumnou zprávu Media Pluralism Monitor 2015, která shrnuje výsledky mapování rizik pro mediální pluralitu v 19 členských zemích EU včetně České republiky.

Výzkumná zpráva vyhodnocuje existující i potenciální rizika pro mediální pluralitu ve čtyřech základních doménách. Z hlediska základní ochrany plurality (ochrana svobody projevu, nezávislost regulačních orgánů, právo na informace a standardy novinářské profese) vykazují všechny zkoumané země s výjimkou Rumunska nízkou hladinu rizika. Co se týče tržní plurality (transparentnost a koncentrace mediálního vlastnictví), pět evropských zemí čelí vysokému riziku (Lucembursko, Finsko, Polsko, Španělsko a Litva), Česká republika patří mezi devět zemí se středním stupněm rizika, přičemž největší riziko zde představuje vysoká koncentrace kříženého vlastnictví médií. V otázce politické nezávislosti médií většina zkoumaných zemí včetně České republiky vykazuje střední riziko, problematickými oblastmi jsou zejména státní reklama v médiích a politizace kontroly zpravodajských médií. Poslední doména – sociální inkluze – zkoumá přístup různých sociálních skupin do médií; většina zemí je vystavena střednímu riziku, mimo jiné z důvodu nízké institucionální podpory mediální gramotnosti.

Kompletní výsledky jsou dostupné online: http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/

PDF zde: MPM2015 Final Report

Mapování mediální plurality a jejích rizik bude probíhat i v letošním roce, kdy se projekt Media Pluralism Monitor rozšíří na 28 členských států Evropské unie a dva kandidátské státy (Černou horu a Turecko). Sběr dat zajišťují lokální výzkumné týmy, výsledky jsou dále evaluovány skupinou místních expertů. V ČR provádí sběr dat skupina PolCoRe při Institutu sociologických studií FSV UK.

Pro více informací kontaktujte Václava Štětku.